Oktober 2022

Lot

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT. Lot is syn earste moannegedicht. Lot foar sinne-opgong die de man sêft de doar ticht fan syn hûs ried oeren, seach yn spegels de loft berûn as wie it reek it lûd kaam tichterby in meunsterynsekt oer de berchrêch it frije lân kaam net yn …

koarte film

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT,  koarte film is syn twadde moannegedicht.   koarte film by it fleanfjild telt in frou twa talen yn de stêd trêdzje religieuze plysjemannen swije ‘it ferline is de takomst’ se krúst de wei – spriedt wjukken har hier sjongt ûnder it skaad     short …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *