Dielnimmende dichters

Carla van der Zwaag
Piter Yedema († 20 april 2018)
Syds Wiersma

Griet Westra
Cornelis van der Wal
Jetze de Vries
Gerrit de Vries
Michel de Vreeze
Ilse Vos
Marten Visser
Tryntsje van der Veer
Hinke Veenstra
Geart Tigchelaar
Bauke Terpstra
Janneke Spoelstra
Ina Schroders-Zeeders
Kate Schlingemann
Sipke de Schiffart
Grytsje Schaaf
Marije Roorda
Froukje Reitsema
Simon Oosting
Henk Nijp
Christa Niklewicz
Janna van der Meer
Aggie van der Meer (†  12 augustus 2023)
Preston Losack
André Looijenga
Bartle Laverman († 8 maaie 2020)
Rein de Lange
Marije de Lange
Elmar Kuiper
Lara Kool
Jan Kooistra
Marc ‘Keu’ Kooij
Sigrid Kingma
Simen de Jong
Martsje de Jong
Gerard Marcel de Jong
Sytse Jansma
Bennie Huisman
Tialda Hoogeveen
Yva Hokwerda
Hein Jaap Hilarides
Tsjisse Hettema († 25 july 2021)
Ineke van der Heide
Anne Heegstra
Hindirk Hannema
Edwin de Groot
Anne Feddema
Henk Dillerop
DerGjitr
Job Degenaar
Yttje Cnossen
Tsead Bruinja
Pier Boorsma
Hidde Boersma
Pieteke de Boer
Oane de Boer
Dien L. de Boer
Ypie Bakker
Evita Bakker
Willem Abma
Tanja van Abbema