Ferslach Literêr Sirkwy mei kursisten

Woansdeitejûn 26 april organisearre dichterskollektyf RIXT in Literêr Sirkwy mei foardrachten fan dichters dy’t ôfrûne winter in kursus ‘poëzy skriuwe’ folgen. De kursus wie in gearwurking tusken Tresoar en RIXT en waard holden yn Kafee De Gouden Leeuw by Tresoar. Ferskate dichters dy’t by RIXT oansletten binne, joegen de kursus. Der wiene alve dielnimmers. Sân fan harren droegen ôfrûne woansdei wurk foar: Sigrid Kingma, Tanja van Abbema, Ypie Bakker, Anne Heegstra, Christa Niklewicz, Grytine Twijnstra en Marije de Lange. De iennichste man dy’t de kursus folge, koe der spitigernôch net by wêze. Nei it skoft wie der in iepen poadium. Fiif dichters droegen dêr foar. De jûn waard ôfsluten mei wurk fan de ferneamde Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés (1924-1993). Ignasi Ripoll en Syds Wiersma makken de ôfrûne moannen Fryske oersettings fan in tal gedichten fan dizze dichter út Valencia. Sân dêrfan bondelen se yn in boekje, sadat it publyk meilêze koe.

Tryntsje van der Veer en Meindert Reitsma tusken it publyk
Tanja van Abbema
Tryntsje van der Veer by it iepen poadium
Sigrid Kingma

 

Simon Oosting by it iepen poadium
Syds Wiersma presintearret de jûn
Syds Wiersma lêst Vicent Andrés Estellés yn Fryske oersetting
Marije de Lange
Ignasi Ripoll yntrodusearret de poëzij fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés

 

Ignasi Ripoll lêst gedichten fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés
Grytine Twijnstra
Grytine Twijnstra en Christa Niklewicz
Godelieve Kok tusken it publyk
Froukje Reitsema tusken it publyk
Christa Niklewicz
André Looijenga
André Looijenga by it iepen poadium
Albert Schaafsma by it iepen poadium

 

 

 

It literêr sirkwy – dielnimmers kursus Poëzy skriuwe

Woansdeitejûn 26 april organisearret Dichterskollektyf RIXT wer in Literêr Sirkwy. Dizze kear by Tresoar, yn kafee De Gouden Leeuw. Dielnimmers oan de kursus ‘Poëzy skriuwe’, ôfrûne winter organisearre troch Tresoar en RIXT, bringe harren wurk nei foarren.  Nei it skoft is der in iepen poadium. Dêr sil ûnder oaren poëzy fan de Katalaanske dichter Vicent Andrés Estellés yn Fryske oersetting en yn it Katalaansk foardroegen wurde.

Wolkom!

Datum: 26 april
Tiid: 20.00-22.00 oere
Plak: Kafee De Gouden Leeuw, Tresoar, Ljouwert (Bûterhoeke 1, 8911 DH)

Tagong: fergees

Dichters: Sigrid Kingma, Carla van der Zwaag, Janna van der Meer, Tanja van Abbema, Ypie Haitsma, Anne Heegstra, Christa Niklewicz, Marije de Lange, Syds Wiersma, Ignasi Ripoll

Audio-opnames Operaesje Fers online

Tresoar en it Frysk Film & Audio Argyf sette in grut part fan de audio-opnames fan Operaesje Fers wer online. It opnij beskikber stellen fan dizze ferneamde dichterskolleksje wurdt op de lanlike Gedichtedei (tongersdei 26 jannewaris) feestlik fierd yn Kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar. Meindert Bylsma, ien fan de trije dichters dy’t yn 1968 it inisjatyf namen ta Operaesje Fers, sil ynterviewd wurde en guon gedichten út dy tiid foardrage. Willem Abma is der ek en sil ynterviewd wurde. Fan him sitte der mear as hûndert gedichten yn de kolleksje fan Operaesje FersFierders treedt in jonge garde dichters op, oansletten by de dichterskollektiven RIXT en Dichter Bij Leeuwarden. Ilse Vos, Marije de Lange en Preston Losack drage gedichten foar dy’t passe by de sfear dy’t de oprjochters fan Operaesje Fers foar eagen hiene: poëzy op fernijende wize ûnder de minsken bringe.

Sjoch foar mear ynformaasje by Tresoar

Streekdichter Geart Tigchelaar presintearret bondel Oer de streek

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, presintearret op 26 jannewaris 2023 yn it stedshûs fan Dokkum syn nijste bondel Oer de streek (útjûn troch Hispel). Dat docht er foarôfgeand oan de oerdracht fan it stokje oan de nije Streekdichter.

Tigchelaar hat twa jier lang Streekdichter west en hat dêrby net allinnich in soad poëzy oer de streek skreaun, mar ek in grut tal projekten op priemmen setten. De gedichten dy’t er yn opdracht skreaun hat, wurde begelaat troch in koarte ûntsteansskiednis. Fierders stiet de bondel fol mei frij wurk, guon projekten en foto’s dy’t er makke hat op syn fytstochten troch de streek. Koart sein in bûnte bondel fan twa jier Streekdichterskip.

Foto: Ydwine Scarse

Geart Tigchelaar (1987) wie yn ’e jierren 2021 en 2022 Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en hat it dêrby as syn taak sjoen om de poëzy ûnder de minsken te bringen. Dat hat er dien mei ferskate projekten, lykas Merkgedicht. Dêrmei stie er alle lêste woansdeis mei in gedicht op de merk yn Dokkum.

Plak: Stedshûs Dokkum, De Syl 2, 9101 ML Dokkum
Datum en tiid: Tongersdei 26 jannewaris om 16:30 oere.
De bondel is te krijen foar € 15,-.

Pieter van der Zwaag nieuwe streekdichter Noardeast-Fryslân

Op Gedichtendag 2023 wordt Pieter van der Zwaag bevestigd als streekdichter van Noardeast-Fryslân. De inauguratie vindt op 26 januari in het stadhuis aan De Zijl in Dokkum.

Pieter van der Zwaag (65) woont in Assen maar heeft zijn wortels de streek, Eastrum om precies te zijn. In zijn werk laat hij zich inspireren door de liefde, de natuur en muziek. Als nieuwbakken streekdichter neemt hij de pen over van Geart Tigchelaar die het ambt de afgelopen twee jaar bekleedde.

Van der Zwaag debuteert op Gedichtendag als streekdichter met een gedicht op het thema vriendschap. In navolging daarvan zal zullen er in 2023 en 2024 nog zeven aan (streek)thema’s gewijde gedichten van zijn hand verschijnen.

8e Poëzie Zaterdag yn Drachten

Zaterdag 14 januari om 20:00u is er weer Poëzie Zaterdag. Dit is het poëzie-evenement van Drachten. Tal van diverse dichters, singer-songwriters en andere taalartiesten vertonen hier hun kunsten.
Na het grote succes van de voorgaande edities staan er weer vele woordkunstenaars te trappelen om hun kunsten aan u te tonen op deze 8e editie. Bekende koppen als Marije de Lange, Wieger Oepke en organisator, M.C. en dichter Erik de Boer is er natuurlijk ook. Nieuwe namen als Julian Harmens uit Amsterdam en ook stamgast Klaas Braaksma zal voordragen. Wie weet zijn er ook weer spontane sprekers. Het zal weer een poëtische bonte boel worden. En als dat nog niet genoeg is kunt u ook de bundels van de artiesten aanschaffen en is de entree gratis!
Dit alles in Café Marktzicht te Drachten.
De volgende Poëzie Zaterdagen zijn 25 februari en 25 maart. Er volgen vast meer!
Info en opgeven als artiest: www.erikdeboerart.com/poezie-zaterdag

Julian Harmens is een schrijver en ‘spoken word autist’ afkomstig uit Amsterdam. Hij is 22 jaar en heeft inmiddels twee dichtbundels uitgebracht. Toen hij drie jaar oud was kregen zijn ouders te horen dat hij nooit zou gaan praten. Nu hij dat ongelijk heeft bewezen acht hij niets meer onmogelijk. Hij debuteerde op 16-jarige leeftijd op het podium bij het evenement ‘kantoorpoëzie’ in Groningen, en treedt sindsdien met regelmaat op. Ook doet hij vaak mee aan Poetry Slams, waar hij in de Schiedamse al liet zien het in zich te hebben de finale te bereiken.

Marije de Lange werd altijd al geïntrigeerd door menselijke verhoudingen én door taal. Als kind verslaafd aan songteksten en deze uitschrijven. Talloze woorden tuimelden over elkaar en bleven in haar brein ronddwalen, maar ze kon er nog lastig gevoel aan koppelen. Marije was destijds tomeloos timide. Geleidelijk linkte zij de beklijfde prachtwoorden aan levenservaring en zo ontstonden haar verhalen. Vandaag omschrijft Marije zichzelf als Leeuwin met drie welpjes, dol op de Blues en liever vallend dan stilstaand. Met onbeheersbare drang naar het geschreven woord. Als debutante praktiseert Marije haar credo ‘Een mens vreest het minst door het lijden dat hij ervaart’.

Wieger Oepke is een globetrotter die bij Zwolle al heimwee krijgt. Een strompelschilder en een plaatjesmaker. Een koeienkontenkijker en een r.c. coureur, tabakteler, geitenhouder in ruste en iemand die de vriendschap zoekt. Handen en voeten geven aan een vervaagd begrip. Eelt krijgen op zijn ziel en zichzelf eens worden en dan met veel veren in de kont de illusie hebben dat hij iemand is. Ervaar zijn wereld in zijn eerste dichtbundel Tarfûgel 19.

Erik de Boer zijn voordrachten zijn dadaïstisch absurdistisch te noemen. Zijn gedichten zijn soms al begonnen voor men het door heeft en zitten vol woord-, taal- en klankspelingen. Met zijn prikkelende performance en ontregelende teksten zet hij de toeschouwer op het verkeerde been en aan het nadenken. Van zijn tweede dichtbundel ‘Een Waging Pogen’ heeft hij de gelijknamige voorstelling gemaakt, die in première ging op het Amsterdam Fringe Festival.

‘Zijne Merendeels Meesterlijke Majesteit’ Hindirk Hannema (ZMMMHH), ook wel afgekort tot Hindirk, heeft berekend dat je met humor, variabelen en legitieme redenen de hele wereld en alles niet van deze wereld kunt veroveren. Uit bescheidenheid zegt Hindirk nooit dat hij een patriciër is. Het archetypische gedicht over de leeuw maken wordt zijn levenswerk. Zijn missie is het geluk wat hij ervaart met het creëren van poëzie, te delen met het volk. Alles wat Hindirk zegt, is gebaseerd op waargebeurde gedachten. Toepassing van zijn woorden kunnen leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Noot voor de redactie

Poëzie Zaterdag
14 januari om 20:00u

Locatie: Café Marktzicht, Oudeweg 14, 9203 AG Drachten

Oade oan de ko

Wat sizze de ko, de boer en de boarger?

Pilot ‘Oade oan de ko’ yn Turns

Twa Fryske molkfeehâlders, de firma’s Schaap en De Boer yn Turns, dogge mei oan in pilotprojekt foar ‘Oade oan de ko’. Yn dizze pilot hawwe dichters en learlingen fan basisskoallen mei de ko en alle ferhalen deromhinne oan ‘e slach west.

Dichters op de pleats

De boeren binne keppele oan in dichter. Elmar Kuiper oan de boeren fan firma Schaap (Nelleke, Sjoerd en Jelmer) en Ytsje Hoekstra oan it molkfeebedriuw De Boer (Gerben, Wiebe en Auke-Ids). De dichters hawwe ûndersocht wat de hjoeddeiske relaasje tusken boer en ko is. Hoe stiet it derfoar mei de ko yn in tiid dat saken as stikstof, fosfaat, metaan, grûnwetterstannen, fersuorring en miljeu-easken foar ûnrêst en betizing soargje yn de sektor?

 

Ytsje Hoekstra

Feeboeren, har kij en de poëzy dêrfan

De dichters útfanhuzen inkele dagen op de pleats. Sy hawwe har ferdjippe yn de bedriuwsfiering, kultuer en skiednis van ‘harren’ boer. Sy holden har ek dwaande mei de aktuele dilemma’s yn de agraryske sektor. Dat smiet ferhalen en gedichten op. Learlingen fan de boppebou fan twa basisskoallen yn de omkriten, de Epema-skoalle yn Ysbrechtum en de Bonifacius-skoalle yn Reahûs, binne ek by it projekt belutsen. Sy hawwe op ekskurzje west nei de kij en fragen steld oan boer en boerinne. De bernegedichten binne ferwurke ta poëzyposters dy’t by de presintaasje op de pleatsen te sjen binne. De gedichten binne skreaun yn de memmetaal, oant no ta yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk.

De presintaasje fan it projekt

Tongersdeitemiddei 15 desimber 2022 (fan 13.00 oant 17.00 oere) wurde de risseltaten fan dizze artistike pilot presintearre op beide pleatsen. Belangstellenden kinne dan sels sjen hoe’t it der mei de kij op de beide bedriuwen foarstiet. De poëzyposters hingje tusken de kij. It Frysk Film & Audio Argyf toant dêr in histoarysk oersicht fan bysûndere filmbylden fan kij op en om de pleats, dat de skiednis fan de Fryske feehâlderij beljochtet. De beide dichters sille op harren ûndersykslokaasje ferhaal dwaan en gedichten foardrage. Der kin ek rauwe molke preaun wurde.

In inisjatyf fan de Stifting Boer en Keunst

Oade oan de ko is it earste grutte projekt fan de Stifting Boer en Keunst dy’t har ta doel steld hat om keunst yn te setten om de ferbining tusken boer, boarger en plattelân te befoarderjen, troch romte foar ferbylding te meitsjen. It projekt is ûnderdiel fan IIS, it mienskipsprojekt fan Arcadia. IIS is in produksje fan Arcadia en Keunstwurk en wurdt mooglik makke troch Provinsje Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en Univé. IIS is in projekt mei in maatskiplike eftergrûn: hoe binne wy goede foarâlden foar de generaasjes nei ús? 

Elmar Kuiper

De stap nei in folle grutter projekt

Willy Bergsma, community art keunstner, hat it plan betocht en de útfiering dien.

Takom jier folget nei de pilot it gruttere projekt Oade oan de ko. Dan dogge der folle mear molkfeebedriuwen en dichters mei. Ek oare disiplines, njonken poëzy byldzjende keunst en teater, sille dan ynset wurde om de ferhalen fan de boer en de gedichten krêft by te setten en de ko op keunstsinnige wize út te ljochtsjen.

De titel ‘Oade oan de Ko’
De titel fan it projekt is ûntliend oan in dichtbondel fan Willem Abma. De nestor fan de Fryske poëzy hat in bysûndere bân mei de ko, dy’t foar him in mytyske betsjutting hat as fiedster fan de minsken. Yn syn bondel Oade oan de Ko (2013) stiet de ko sintraal, krekt as yn dit keunstprojekt.

————————————————————————————————————————

Datum: 15 desimber 2022
Lokaasje: Kilewierwei 1 en 2, 8632 WL, Turns
Tiid: 13.00-17.00 oere