de dea is gjin master út dútslân

Op 5 Maaie waard fan Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, it fers ‘de dood is geen meester uit duitsland‘ publisearre. Geart Tigchelaar sette it fers yn it Frysk oer.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

de dea is gjin master út dútslân

de amerikanen learden it fan ’e japanners
en de japanners kopiearren it fan ús
wy hienen it op ús beurt fan de sinezen
of fan ’e spanjerts ôfsjoen

wynst in doek om ien syn holle
sêdest ’m almar wer mei wetter
sadat hy of sy wol trochslokke moat
en flot krigest andert op al dyn fragen

foardat se in naïve romantika wie
dy’t har brieven mei sieg heil ûndertekene
hie skientme har eigen antlit
al ryklik ferbaarnd

sûnttiid besykje wy in fik te dwêsten
en besykje sy it fjurke
oantreaste te litten

wy goaie in konsert dertsjinoan
litte helikopters mei leadswiere oliiftûken oerfleane
dy’t mei messkerpe rotorblêden de romme grêven
yn ’e wolkens
krekt net reitsje

juster rôle der gjin fust oer de rubberen matten
fan it ynsakke malyfjild

fûnen wy tusken útslaggen útfearten en grafiken
tiid om ús te ferdjipjen

rêst om inoar yn ’e eagen te sjen
en nei te tinken oer wat wy sa krampeftich
en earmhertich yn stân hâlde wolle

of wat wy nei 75 jier eins
te fieren hawwe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *