Oanreitsje

Foar de Ferhalejûn op 15 novimber 2019 waard RIXT frege om fiif dichters op ‘en paad te stjoeren en poëzy by ferhalen te skriuwen. De gedichten binne klear en wy publisearje se dizze wike op ús webside. Hjoed it earste fan Edwin de Groot.

Edwin de Groot swalke by de Ferhalejûn op ’e Jouwer om, ûnder oaren yn it Jouster museum. Hy hat besocht om wat er dêr hearde ta poëzy te bringen. Edwin de Groot: ‘Wy hawwe ferlet fan ferhalen. Om de wrâld begripe te kinnen.’

Foto: Geart Tigchelaar
Oanreitsje

noflik is it as der yn in relaas sprake is fan in barmhertige ôfrin
krekt as dat by in gedicht de lêzer minlik ôffierd wurdt
yn in floeiend ritme of fernimstich rym

de jongfeint dochs it famke krijt, better noch: de leafsten elkoar
de pot mei goud fûn, de seefisk wer swiet wetter priuwt
de boeven en de judas yn ’e boeien
de puppys in waarm hûs

en as der praat is fan lijen, kommer en smert, dy ynfielend
werkenber binne, sichtber mei de noas tsjin ’t glês
troch de hûd passe omdat immen
in ferhaal feroarsaket

de wrâld hoecht net ûnbeflekt, in bytsje goed fallend
dat soe al geryflik wêze en gerêststellend
ast him oanreitsje kinst


Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre.