Febrewaris 2023

Minske

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. Minske is syn earste moannegedicht. Foto: Edwin de Groot   MINSKE hy is skjinas in rivier mar slimet oan ’e mûning ticht hy lit syn Switserske herder op it sintelpaad efter in stôk oanfleane rimet in fûgel net mei de man hy is earlikas in kûgel …

JONG SELSPORTRET

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. JONG SELSPORTRET is syn twadde moannegedicht. JONG SELSPORTRET bist al skitende krekt te smel is dyn nekke hast gjin mûle en noas dyn hannen koene wol heksebiezems wêze en wat te tinken fan dyn holle: dat is in sitroen de skonken lykje op ’e tinen fan …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *