It mantsje skriuwt in boek

‘It mantsje skriuwt in boek’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan Oktober 2021.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

It mantsje skriuwt in boek

De heuvels binne de helden fan it flakke lân,

sjoch: dêr rint in mantsje oer it skulpepaad.
It mantsje gûlt, it is net sa goed mei de holle.

Toarnbeistrûken skramme syn wangen,
op ‘e strjitte en op ynternet gnize se him út.
Hy skeart him net mear en mist in tosk.

De buorlju sizze: it mantsje skriuwt in boek
oer nuvere saken, dy’t wy net begripe.

Fûgels mei eagen fan fisk sjonge yn de strewellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *