Winsken twirje

‘Winsken twirje’, in gedicht fan Tialda Hoogeveen.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

Winsken twirje

wyt, giel en grien
yn eltse hân tsien
sykhelje yn, de wangen tsjok
sykhelje út, blaas ik it lok
hieltyd heger troch de loft
flean ik stadich in skoft
mei de plúskes mei
warreljende winsken efternei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *