City of literature

 

Tsjisse Hettema reagearret op it feit dat Ljouwert City of literature wurden is.

Foto: Geart Tigchelaar
City of literature
city of light
sitty of ferjitty
worldwide
ferlies oan wurden
sa rekket de taal it ús oan
dat er ferdwynt
ús krewearjen hoe lyts ek
de seedyk en alles sil it net keare
skriesleaze greide, heide, natoer
mei dyn fjoerreade rêst
meist oergroeide benearing net lêst
it útropteken dwêste

© Tsjisse Hettema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *