It ritme fan RIXT yn de Aerdenplaats

It ritme fan RIXT yn de Aerdenplaats

Op sneintemiddei 15 oktober, fan 15.00-17.00 oere, is de Aerdenplaats yn Ouwe-Syl even in meartalig dichterspoadium: de Biltske skriuwer, dichter en muzikant Hein Jaap Hilarides treedt dan op mei sân oare dichters. Sy drage foar út de krekt ferskynde bondel It ritme fan RIXT. Hein Jaap makket muzyk en draacht ek foar. It wurdt in dichtersmiddei op syn Biltse bêst!

It ritme fan RIXT is in jubileumbondel ta gelegenheid fan 5 jier dichterskollektyf RIXT. Yn de bondel stiet poëzy fan mar leafst 50 dichters út Fryslân. Acht van harren komme 15 oktober nei Aldebiltsyl: Gerard Marcel de Jong, Arjan Hut, Martsje de Jong, Marije de Lange, Sipke de Schiffart, Simon Oosting, Jetze de Vries, Syds Wiersma en Hein Jaap Hilarides.

It oantal plakken is beheind. Jou dy dus gau op fia in mail nei info@uitgeverijlouise.nl of belje útjouwer Eddy van der Noord (06-54983002). In kaartsje kostet mar 5 euro, en dat is ek nochris ynklusyf in drankje en lekkere hapkes!

Datum: snein 15 oktober
Tijd: 15-17 oere
Locatie: Aerdenplaats, Ds. Schuilingstraat 4-6, Aldebiltsyl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *