uitzicht / útsjoch

Poëzij fan Ina Schroders-Zeeders: ‘uitzicht’ / ‘útsjoch’. Oersetting Geart Tigchelaar.

 

uitzicht  

water en geel liggen hier de wadden
een gang met kapot linoleum en rottende kwallenberg
van blauwe handschoenen

grijs en loden stroomt een pijnzee verder
hier twitteren machines, piepen infusen

duizenden schreeuwende vogels
scheren over menselijke wrakken
die zich dieper wrikken in glanzende klei

het gorgelt er, sist, raast, fluistert

snavels, blauwe snavels
onder bloeddoorlopen ogen,
hier zijn geen mensen meer

mijn tijdelijke thuis is een verstikkend moeras,
mijn houvast laat los bij ieder dood tij

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

útsjoch

wetter en giel lizze hjir it waad
in gong mei stikken linoleum en rotsjend kwalleberch
fan blauwe moffen

griis en lead streamt in pinesee fierder
hjir twitterje masines, piipje ynfuzen

tûzenen kritende fûgels
skimkje oer minsklike wrakken
dy’t har djipper wrikke yn glânzjende klaai

it goarrelet der, sizet, raast en flústeret

snaffels, blauwe snaffels
ûnder bloedtrochrûne eagen,
hjir bin’ gjin minsken mear

myn tydlik thús is in moeras dat my smoart,
myn hâldfêst lis los by elk dea tij

Oersetting: Geart Tigchelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *