Ina Schroders-Zeeders

Ina Schroders-Zeeders (1958, West-Skylge) is sûnt 2018 de earste Eilândichter fan Skylge. Se skriuwt gedichten yn it Ingelsk en Nederlânsk. Fan har ferskynden de bondels Veritas,  AmorRoads book 1,  Roads book 2The BalanceMoving on  en Op weg naar het niets. Se publisearre yn Ingelsktalige sammelbondels en yn it Ingelsk literêre tydskrift The Journal. Yn it deistich libben is se romanskriuwster. Yn augustus 2020 ferskynde der in Skylger thriller fan har, titele Waterdans. Yn 2021 de aventoerenroman Brandarispoort.

‘Voor mij is een gedicht vooral een instrument om dieper in de verbeelding te graven, om de verbeelding van een ander te voelen en vervolgens er een eigen, persoonlijke interpretatie aan te geven. Dat moment dat je een gedicht ‘voelt’ en er opeens een nieuwe wereld voor je opengaat, gaat verder dan de taal ons kan brengen, maar is voor mij het ultieme doel.’

Webside fan Ina Schroders-Zeeders:
https.inaweblogisback.wordpress.com
.


Ynstjoerde gedichten
Witte eieren (24 febrewaris 2021)
Voor we de herfst in vallen (7 augustus 2021)
Herfst 2021 (31 augustus 2021)
Uitzicht (10 novimber 2021)
Lul (23 novimber 2021)
Waar hij haar kont (14 desimber 2021)
De vrijheid van de poëzie (12 jannewaris 2022)
Deugniet (29 jannewaris 2022)
Nachtlandschap (8 maart 2022)
Oekraïne (16 maart 2022)
Kaïns razernij (21 maart 2022)
Stamelgedicht (19 juny 2022)
Schoteltje (5 jannewaris 2023)
Jas (30 jannewaris 2023)

De driig

Ik zag: jouw begrip – een driig
een stoet van bleke mensen
naar het kerkhof van Sint Jan

Jij graaft nu diep in mijn versteende woorden
alsof je de ochtend zoekt
voor de tranen vielen,
alsof je weet waar de kist ligt
waar onbeweeglijk de kist ligt begraven

waar het schrijnt, het silicium knarst
op het graniet van mijn ziel

Ik zag een driig
en het waren allemaal bekenden

Vaag rook de grond naar een dag in het voorjaar

Jij graaft door het graniet
raakt de kist – bijna

Zie maar, je ligt hier niet, wil je zeggen
Maar het is september, zeg ik, het is nog te vroeg

De kraaien lachen om de vergissing

©  Ina Schroders-Zeeders