Fyftjin FF’en fan Frijheid: frou yn byld

Ut alve ynstjoerings dy’t ús oprop foar de Fyftjin FF’en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is bekroand. Dat ferskynt op 5 maaie. As beleanning krijt dy dichter de bondel Arbolarium.

De mânske blomlêzing Arbolarium is in Kolombiaanske blomlêzing fan 148 dichters, fan 78 lannen oer fiif kontininten, fandêr de ûndertitel De los cinco continentes. Geart Tigchelaar is ien fan de dichters dy’t yn dizze blomlêzing opnommen is.

As earste gedicht yn it ramt fan Fyftjin FF’en fan Frijheid ‘frou yn byld’ fan Marije Roorda

 

frou yn byld

dêr stiet se sûnder klean en argeleas
op in sokkel yn ’e fiver fan de Prinsetún
har bleat te jaan oan waar en wyn

kjeld noch rein deart har de lea net
har brûnzen hûd keart tearen fan de tiid
fearkrêftich bliuwt har hâlding

ree foar de sprong oer it alledeiske
om har hinne en har befrijd
fan morele twang en tonge

se brekt it wetter mei it liif
trochskinend is har kriich
dy’t fierder as de fiver rikt

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *