Einstasjon

 

‘Einstasjon’. fan Lara Kool-de Vries.

Foto: Lara Kool-de Vries

Einstasjon  

In trein fol minsken
wurdt in romte fol gedachten
in fleach fan fielen
we binne mei-inoar ien

Elts mei in eigen rûte
in eigen bestimming
har eigen doel
guon foarút, guon efterút
Mar no allegear
tafallich op itselde stuit
Ien momint yn ’e tiid

In trein fol mei minsken
op folle krêft
En doe…
Wiesto dêr
Woest der ek graach by hearre
mei dyn eigen gedachten
dyn gefoelens krekt as uzes
ûnwittend fan de krêft yn dy

Foar in trein fol minsken
Derfoar
Net deryn
Koest der nea mear by
Allinnich mar der omhinne
Derûnder
Ferspraat…

De minsken yn ’e trein
Stoarje foar harren út
Wiest mar gewoan ynstapt
Mei in oare einbestimming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *