Rely Jorritsmapriisfraach iepen foar 2021

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten 2021 is iepensteld. It is de 67ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in fers en/of ferhaal ynstjoere.

In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal kinne fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. De sjuery foar 2021 bestiet út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven. Elk bekroand fers of ferhaal wurdt honorearre mei €1000.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) skildere, skreau en dichte.  Yn syn testamint skreau Jorritsma dat: “myn fermogen […] tsjinstich makke wurde sil om de Fryske letterkunde te stypjen” (Fjirtich jier ‘Rely Relly’, p. 25). Sa kaam it dat sûnt 1954 alle jierren in priisfraach útskreaun wurdt foar maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen yn de Fryske taal. Allinne de bêste ferhalen en fersen winne, dat it tal Rely-winners kin alle jierren oars wêze.

Oant en mei snein 9 maaie kinne ynstjoeringen digitaal as taheakke ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.frl.  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it FLMD.

 

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *