Dien L. de Boer

Dien L. de Boer woont sinds 2005 in het landelijke Exmorra, na vele jaren Amsterdam. De weidsheid van het Friese gras- en waterland is terug te vinden in haar poëziedebuut ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014).

Zij begon in 2008 met het organiseren van het poëziefestival Dichter op de Deel om een podium te bieden aan zowel aanstormend als Fries talent, en om een aantal bekende dichters voor het voetlicht te brengen onder het gebinte van haar stelpboerderij.

Een grote verscheidenheid aan stemmen heeft al op de deel geklonken, ook die van wijlen Tsjêbbe Hettinga en Menno Wigman. Ter viering van het eerste lustrum ging er een vertaalproject van start dat sindsdien deel uitmaakt van Dichter op de Deel: steeds wordt één gedicht van een Nederlandtalige dichter vertaald in het Fries en voorgedragen. ‘Groeien’, het gedicht dat Dien nu heeft ingestuurd voor Rixt, werd bij die gelegenheid vertaald door Tsead Bruinja.

Groeien

in één beweging samen
met blonde en zwarte lokken
verdwenen mijn haarpunten én
het kappersgeklets op het einde
van de dag in het salonputje

die nacht reisde ik
naar een overzees gebied en toen
ik ‘s morgens mijn zoon de droom
vertelde, zei hij; opschrijven
dan kan ik ’m ook dromen

net een boot die
wordt overgedaan aan
een andere man met een droom

herten hebben hun geweien
en de grond heeft zijn
struikgewas – taal
uit het hoofd van de aarde
die er in terugstroomt

© Dien L. de Boer
uit: ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014)

Groeie

yn ien beweging tegearre
mei ljochte en swarte lokken
ferdwûnen myn hierpunten én
it kapperskletspraat oan `e ein
fan `e dei yn it salonputsje

dy nacht reizge ik
nei in gebiet oare kant de see en doe’t
ik moarns myn soan de dream
fertelde, sei er; opskriuwe
dan kin ik him ek dreame

krekt in boat dy’t
oerdroegen wurdt oan
in oare man mei in dream

harten ha harren hoarnen
en de grûn hat syn
strewiel – taal
út `e holle fan de ierde
dy’t der yn weromstreamt.

© Dien L. de Boer, vert. Tsead Bruinja
uit: ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014)