Hús (net thús)

Carla van der Zwaag skreau ‘Hús (net thús)’ nei oanlieding fan it tema fan de Poezieweek: thuis.

Foto: Geart Tigchelaar

Hús (net thús)

Omwuolle mei stikeltried
hâldst my pandutsen.
Dyn plafond sakket, sakket,
triuwt my troch de flier,
smoart my yn libben sân.
Myn wrakseljen makket wûnen.
Ik wachtsje duldsum.
Moarn gean ik by dy wei,
lit dy útlibbe efter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *