Sjoernaal

Sjoernaal, in fers fan Gerrit de Vries

Foto: Geart Tigchelaar

Sjoernaal

In fatsoenlik minske
docht soks net
Putin stjoert in leger
om in Joad
te denazifisearjen
flats wurde oan pún sketten
raketten fleane
slane yn as bommen
it reint kûgels
hûnderttûzenen
flechtsje
tûzenen stjerre
fermoarde
troch de dwylsin
fan in tiran

wy as fatsoenlike minsken
roppe út namme fan
de frijheid de demokrasy
de minsklikheid it rjocht
hiel hurd

FOEI

en dan no it waar
de sinne skynt
it is drûch
moarn noch itselde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *