It oardelskonkje: in nije dichtfoarm yn krisistiid

No’t reizgjen der foarearst net yn sit, binne wy allegearre reizgers op oardel skonk wurden, tocht Syds Wiersma. Sa hat er in nije dichtfoarm betocht dy’t by de oardelmetermienskip past: it Oardelskonkje.

Hjoed is de útlis mei de earste Oardelskonkjes op RIXT publisearre:

  • 15 wurden yn totaal;
  • twa strofes mei it earste fan tsien en it twadde fan fiif wurden;
  • frije foarm;
  • wurket goed mei in ‘chute’ (kear) tusken de twa strofes;
  • meardere Oardelskonkjes kinne oaninoar reaun wurde.

Wy nûgje elk út om mei de nije foarm oan de slach en eigen Oardelskonkjes yn te stjoeren. De redaksje siket de moaiste Oardelskonkjes út foar publikaasje op 15 maaie, dat ta de gelegenheid útroppen is ta de Oardelskonkjedei.

Mei-inoar stekke wy sa in stevige literêre skonk derûnder!

foto: Geart Tigchelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *