Moannedichter Simon Oosting yn it skriuwersarkje

Foto: Hinne Wagenaar

Simon Oosting, ús dichter fan de moanne maaie, hâldt de hiele moanne ta yn de Skriuwersarke op ‘e Feanhoop. Hy wol de dichtbondel dêr’t er mei dwaande is ôfmeitsje en mei in rige gedichten oer brêgen te set. Fierders sil er in pear gedichten foar RIXT skriuwe, dy’t letter yn maaie op ús webside ferskine.

In oare RIXT-dichter, André Looijenga, sit yn july yn ‘e Skriuwersarke. Hy sil dêr oan de slach mei syn reisferhalen oer Masedoanië. Hy wurdt boppedat geregeld frege hoe’t it mei syn earste dichtbondel komt, dat dêr wol er fan ’t simmer ek mei te set.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *